บทความ

ระบบกล้องวงจรปิดพื้นฐานประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง?

ระบบกล้องวงจรปิดพื้นฐานประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง ? หลายคนอาจเข้าใจว่าการติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นการติดตั้งกล้องเพียงแค่ตัวเดียวและสามารถใช้งานได้ทันทีใช่ไหมครับ หากเป็นการใช้งานในลักษณะของการติดตั้งเพื่อดูแลญาติผู้ใหญ่หรือเด็กเล็กก็สามารถใช้ได้ครับ เช่น ใช้กล้องไอพีโรบอทเพียงตัวเดียวสำหรับดูภาพออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือครับ แต่หากเป็นการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย จะไม่ใช่เป็นการติดตั้งกล้องเพียงแค่ตัวเดียวนะครับ วันนี้เคนโปรขอแนะนำ 5 อุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องใช้ในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพื้นฐาน 1 ระบบ มาฝากกันครับ ระบบกล้องวงจรปิดพื้นฐาน 1 ระบบ จะประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ครับ กล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิด ทำหน้าที่ รับภาพ และแปลงสัญญานภาพให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าส่งไปยังเครื่องบันทึก เครื่องบันทึกเครื่องบันทึก ทำหน้าที่ รับสัญญาณจากกล้อง ประมวลผล และบันทึกภาพลงฮาร์ดดิสก์ ฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์ ทำหน้าที่ เก็บข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด จอแสดงผลจอแสดงผล ทำหน้าที่ แสดงผลภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิด ได้แก่ จอทีวี จอคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ สายสัญญาณสายสัญญาณ ทำหน้าที่ ส่งสัญญาณภาพระหว่างกล้องและเครื่องบันทึก หากคุณมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอคำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรเคนโปร ได้ที่เบอร์ 0-2222-0559 หรือ Line: @fujikoandkenpro ครับ

ติดตั้งกล้องวงจรปิดอย่างไรให้สามารถอ่านป้ายทะเบียนรถได้?

ติดตั้งกล้องวงจรปิดอย่างไรให้สามารถอ่านป้ายทะเบียนรถได้ ? สำหรับการติดตั้งกล้องเพื่อมองป้ายทะเบียนรถนั้น ถ้าเราไม่ทราบถึงตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้ง หรือเลือกใช้กล้องวงจรปิดสเปคที่ไม่เหมาะสมสำหรับการส่องมองป้ายทะเบียน ก็จะไม่สามารถอ่านทะเบียนรถได้ครับ อยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่า เราควรที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ตำแหน่งใด หรือสเปคของกล้องที่นำมาติดควรจะเป็นแบบไหน? วันนี้เคนโปรขอนำเอาประสบการณ์จากการติดตั้งกล้องวงจรปิดมาแบ่งปันกัน ดังนี้ครับ การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่ออ่านป้ายทะเบียน แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ       1.การติดเพื่ออ่านทะเบียนรถโดยเฉพาะ เช่น ทางเข้าป้อมยาม ทางเข้าห้าง และทางเข้าลานจอดรถ       2.การติดเพื่อมองทะเบียนรถที่ลานกว้างหรือลานจอดรถ ปัญหาหลักๆ สำหรับการติดตั้งกล้องเพื่อมองป้ายทะเบียนรถ คือ อินฟาเรดจากตัวกล้องจะสะท้อนป้ายทะเบียน ทำให้ป้ายทะเบียนสว่างจ้าเกินไปจนไม่สามารถอ่านทะเบียนได้ ดังนั้นกล้องวงจรปิดที่จะนำมาติดเพื่อส่องป้ายทะเบียน จึงจะต้องเป็นกล้องรุ่นที่มีสเปค ดังนี้ครับ      *กล้องวงจรปิดชนิดที่ไม่มีอินฟราเรด (ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นกล้องที่สเปคต่ำมากครับ) หรือ      *กล้องวงจรปิดชนิดที่มีอินฟราเรด ที่มีฟังก์ชั่นพิเศษที่สามารถปิดแสงอินฟราเรดได้ เทคนิคการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อให้สามารถอ่านป้ายทะเบียนรถได้ หลักๆ มีอยู่ 2 ข้อครับ คือ      *ทะเบียนรถต้องอยู่ในระยะและมุมที่เหมาะสมกับกล้องวงจรปิด      *สเปคของกล้องวงจรปิดจะต้องมีฟังก์ชั่นพิเศษที่สามารถปิดแสงอินฟราเรดได้ครับ

Video Analytics (VA) คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร?

Video Analytics (VA) คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร ? ปัจจุบันระบบกล้องวงจรปิดได้ถูกนำมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยกันอย่างแพร่หลายในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณพื้นที่สาธารณะ ศูนย์การค้า หรืออาคารสำนักงานใหญ่ๆ ที่มีผู้คนจำนวนมาก เพื่อให้สามารถรักษาความปลอดภัยให้กับพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงครับ อย่างไรก็ตาม เมื่อจำนวนกล้องที่ถูกติดตั้งอยู่ตามบริเวณต่างๆ มีจำนวนมาก การดูแลจัดการก็จะทำได้ไม่เต็มที่ และไม่สามารถใช้งานระบบกล้องวงจรปิดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับ เราจึงจำเป็นที่จะต้องนำระบบกล้องวงจรปิดที่มีประสิทธิภาพสูง มาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพที่ทันสมัย ที่เรียกว่า Video Analytics (VA) เพื่อช่วยในการตรวจสอบข้อมูลภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิด และแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ครับ Video Analytics (VA) เป็นระบบวิเคราะห์และประมวลผลภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดระบบ IP โดยระบบจะทำการแจ้งเตือนทันทีที่มีการตรวจจับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามฟังก์ชั่นต่างๆ ตามที่เรากำหนดไว้ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังเหตุแล้ว ยังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยได้ครับ VA ฟังก์ชั่นต่างๆ อาจจะมีชื่อเรียกต่างๆ กันไป แต่หลักๆ แล้ว จะมีดังนี้ครับ* People Counting ฟังก์ชั่นนับบุคคลหรือวัตถุที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่ที่กำหนด* Face Detection ฟังก์ชั่นแค็ปใบหน้าบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ที่กำหนด