เลือกอุปกรณ์ให้เหมาะกับ การใช้งานของคุณ

Fujiko

Fujiko

สินค้าของเรา

โปรโมชั่นพร้อมติดตั้ง

ขั้นตอนในการจองคิวติดตั้ง

1. แจ้งขนาดพื้นที่และความต้องการโดยรวม
2. แจ้งจำนวนกล้อง
3. เตรียมถ่ายรูปจุดที่คาดว่าจะติดตั้ง
4. เตรียมจุดที่ต้องการจะวางเครื่องบันทึก
5. แจ้งความต้องการในการใช้งาน รุ่นสินค้าที่สนใจ หรือราคาที่คาดหวัง
6. แจ้งสถานที่และ วันที่ท่านสะดวกให้เจ้าหน้าที่เข้าดูหน้างาน
7. หลังจากดูหน้างานเจ้าหน้าที่จะทำการส่งผังการวางกล้องพร้อมราคา
8. หากท่านพอใจในแบบและราคา ท่านสามารถยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่และนัดคิวติดตั้ง
9. หลังจากการติดตั้ง จะมีการตรวจความเรียบร้อยเพื่อส่งมอบงาน
10. หากพบปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อทางบริษัทได้ทันที

ตัวอย่างหน้างานติดตั้ง

FUJIKO X4 Series

The X is more

ต้องสามารถ ปรับความเร็ว

ในการเล่นภาพได้หลายระดับ

ค้นหาเหตุการณ์ได้รวดเร็ว!

โดยการดูภาพย้อนหลังจากกล้องเดียวกัน
แบบหลายช่วงเวลา

ช่วยให้คุณดูออนไลน์ผ่านมือถือ! และค้นหาภาพย้อนหลังได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด

Playback

Push notification

Live View

Setup

ค้นหาภาพที่บันทึกไว้อย่างรวดเร็ว! เพียงระบุตำแหน่งที่ต้องการค้นหา