FUJIKO DDNS

FUJIKO DDNS

 

DDNS เป็นระบบที่ฟูจิโกะและเคนโปรลงทุนสร้างขึ้นมาโดย DDNS จะถูกฝังอยู่ในเครื่องบันทึกฟูจิโกะและเคนโปร ทุกเครื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถที่จะใช้งานออนไลน์ได้ “ฟรี” ตลอดอายุการใช้งานครับ 😊

☑️ ออนไลน์ได้รวดเร็วและเสถียรยิ่งกว่า เนื่องจาก Server ของ DDNS ของเราอยู่ในประเทศไทย

>>>เครื่องบันทึกของฟูจิโกะและเคนโปรจึงมีความแตกต่างจากกล้องวงจรปิดแบรนด์อื่นๆ เนื่องจากสามารถออนไลน์ได้ 2 ช่องทางพร้อมกัน ทั้งระบบ DDNS และ P2P👍

☑️ ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงไม่ต้องกลัวล่ม เนื่องจากมีช่องทางออนไลน์สำรอง 2 ช่องทาง

 

หากคุณมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอคำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรฟูจิโกะได้ที่เบอร์ 0-2222-0559 และ Line: @fujikoandkenpro ครับ