ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอส. จี. ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้นำเข้า จัดจำหน่าย ติดตั้งและให้บริการ ระบบกล้องวงจรปิดและสัญญาณกันขโมยแบบครบวงจรภายใต้แบรนด์ Fujiko และ Kenpro บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยมาเป็นเวลานานกว่า 28 ปี จึงทำให้แบรนด์ของเรามีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัย ทั้งระบบกล้องวงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย (Network Digital CCTV System) และระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เราจึงมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ที่สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างมืออาชีพ และจากการที่เราเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร มีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าระดับพรีเมี่ยมและสินค้าที่คุณภาพดีราคาประหยัด และมีตัวแทนจำหน่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้เราสามารถที่จะตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าในทุกระดับได้เป็นอย่างดี

สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้นำในการออกแบบและนำระบบกล้องวงจรปิดมาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการงาน ทั้งด้านความปลอดภัย การผลิต การจัดการทรัพยากรบุคคล ทำให้เราสามารถที่จะช่วยให้องค์กรของลูกค้า ลดต้นทุนทางธุรกิจ บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลกำไรมากยิ่งขึ้นได้ ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรมเสมอมา บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด บริษัทฯ ยังยืนยันที่จะให้ความใส่ใจในทุกรายละเอียด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด

นโยบาย Policy

มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์รวมระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษากับลูกค้าอย่างมืออาชีพ มีผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเลือกหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของตลาดในทุกระดับ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีคุณภาพบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ดีเยี่ยม เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

พันธกิจ Mission

มุ่งมั่นพัฒนา บุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ มีจริยธรรม

มุ่งมั่นพัฒนา คุณภาพสินค้า ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

มุ่งมั่นพัฒนา บริการ ทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า