ชุดโปรโมชั่น กล้อง 4 ตัว FK-X3004P

ประกอบด้วย - เครื่องบันทึก FK-X7004UHD 1 เครื่อง - กล้องวงจรปิด FK-U6214ID 2 ตัว - กล้องวงจรปิด FK-U6218ID 2 ตัว - อแดปเตอร์ KW300-120S20 4 ตัว - ฮาร์ดดิสก์ WD 1 TB 1ลูก

ชุดโปรโมชั่น กล้อง 8 ตัว FK-X3008P

ประกอบด้วย - เครื่องบันทึก FK-X7008UHD 1 เครื่อง - กล้องวงจรปิด FK-U6214ID 4 ตัว - กล้องวงจรปิด FK-U6218ID 4 ตัว - อแดปเตอร์ KW300-120S20 8 ตัว - ฮาร์ดดิสก์ WD 2 TB 1ลูก

ชุดโปรโมชั่น กล้อง 4 ตัว FK-X3004P

ประกอบด้วย - เครื่องบันทึก FK-X3004P 1 เครื่อง - กล้องวงจรปิด FK-H9001M 2 ตัว - กล้องวงจรปิด FK-H9002 2 ตัว - อแดปเตอร์ SPU-41/4P 1 ตัว - สายสำเร็จ HD/CABLE-20M-W 2 เส้น - สายสำเร็จ HD/CABLE-30M-W 2 เส้น - ฮาร์ดดิสก์ WD 1 TB 1ลูก

ชุดโปรโมชั่น กล้อง 8 ตัว FK-X3008P

ประกอบด้วย - เครื่องบันทึก FK-X3008P 1 เครื่อง - กล้องวงจรปิด FK-H9001M 4 ตัว - กล้องวงจรปิด FK-H9002 4 ตัว - อแดปเตอร์ AD12-2AS 8 ตัว - สายสำเร็จ HD/CABLE-20M-W 4 เส้น - สายสำเร็จ HD/CABLE-30M-W 4 เส้น - ฮาร์ดดิสก์ WD 2 TB 1ลูก

ชุดโปรโมชั่น กล้อง 4 ตัว FK-X3004P

ประกอบด้วย - เครื่องบันทึก FK-X3004P 1 เครื่อง - กล้องวงจรปิด FK-H9001M 2 ตัว - กล้องวงจรปิด FK-H9002 2 ตัว - อแดปเตอร์ AD12-12AS 4 ตัว - ฮาร์ดดิสก์ WD 1 TB 1ลูก

ชุดโปรโมชั่น กล้อง 8 ตัว FK-X3008P

ประกอบด้วย - เครื่องบันทึก FK-X3008P 1 เครื่อง - กล้องวงจรปิด FK-H9001M 4 ตัว - กล้องวงจรปิด FK-H9002 4 ตัว - อแดปเตอร์ AD12-12AS 8 ตัว - ฮาร์ดดิสก์ WD 2 TB 1ลูก

ชุดโปรโมชั่น กล้อง 4 ตัว FK-UHD 4K

ประกอบด้วย - เครื่องบันทึก FK-X7004UHD 1 เครื่อง - กล้องวงจรปิด FK-U6214ID 2 ตัว - กล้องวงจรปิด FK-U6218ID 2 ตัว - อแดปเตอร์ KW300-120S20 4 ตัว - ฮาร์ดดิสก์ WD 1 TB 1ลูก

ชุดโปรโมชั่น กล้อง 8 ตัว FK-UHD 4K

ประกอบด้วย - เครื่องบันทึก FK-X7008UHD 1 เครื่อง - กล้องวงจรปิด FK-U6214ID 4 ตัว - กล้องวงจรปิด FK-U6218ID 4 ตัว - อแดปเตอร์ KW300-120S20 8 ตัว - ฮาร์ดดิสก์ WD 2 TB 1ลูก