โปรโมชั่น 4 CH 11,900 เฉพาะสินค้า

ชุดโปรโมชั่นกล่องวงจรปิด FK-H9001M/FK-H9002M จำนวน 4 ตัว ,
เครื่องบันทึก FX-X2004p จำนวน 1 เครื่อง , อแดปเตอร์ AD12-2AS จำนวน 4 ตัว
และ ฮาร์ดิส WD 1 TB จำนวน 1 ลูก

โปรโมชั่น 8 CH 21,900 เฉพาะสินค้า

ชุดโปรโมชั่นกล่องวงจรปิด FK-H9001M/FK-H9002M จำนวน 8 ตัว ,
เครื่องบันทึก FX-X2008p จำนวน 1 เครื่อง , อแดปเตอร์ AD12-2AS จำนวน 8 ตัว
และ ฮาร์ดิส WD 2 TB จำนวน 1 ลูก

โปรโมชั่น 4 CH 23,900 พร้อมติดตั้ง

ชุดโปรโมชั่นกล่องวงจรปิด FK-H9001M/FK-H9002M จำนวน 4 ตัว ,
เครื่องบันทึก FX-X2004p จำนวน 1 เครื่อง , อแดปเตอร์ AD12-2AS จำนวน 4 ตัว
และ ฮาร์ดิส WD 1 TB จำนวน 1 ลูก

โปรโมชั่น 8 CH 40,900 พร้อมติดตั้ง

ชุดโปรโมชั่นกล่องวงจรปิด FK-H9001M/FK-H9002M จำนวน 8 ตัว ,
เครื่องบันทึก FX-X2008p จำนวน 1 เครื่อง , อแดปเตอร์ AD12-2AS จำนวน 8 ตัว
และ ฮาร์ดิส WD 2 TB จำนวน 1 ลูก