fbpx

SWP-1203-01BR

ป้องกันแรงดันเกิน

Category: Tags: ,

Description

สรุปคุณสมบัติ

  • ป้องกันแรงดันเกิน
  • ป้องกันกระแสเกิน
  • ป้องกันการลัดวงจร
  • ป้องกันการประจุไฟฟ้า
  • ป้องกันการรั่วไหล
  • การกู้คืนด้วยตนเองเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
  • แรงดันไฟฟ้า 12VDC / 3A ที่แข็งแรง
  • จัดหาอุปกรณ์ ACTAtek หรืออุปกรณ์อื่น ๆ