เครื่องบันทึก รุ่น FK-IPX7000MV

สรุปคุณสมบัติ

– 16 CH 480fps@1080p live, playback, recording
– HDMI, VGA, Spot Output
– VA(Video Analytics) Meta Data recordable
– Raid 5, NAS, RTSP Direct Connection