Motion Detection

Motion Detection คือ โหมดการตั้งค่าให้เครื่องบันทึก บันทึกเฉพาะเมื่อมีความเคลื่อนไหวเท่านั้นครับ บางท่านอาจจะคิดว่า เราควรที่จะตั้งค่าการบันทึกไว้ตลอดเวลาเพื่อให้ได้ความปลอดภัยสูงสุดใช่ไหมครับ แต่แท้จริงแล้ว ไม่จำเป็นนะครับ เราสามารถที่จะตั้งค่าให้เครื่องฯ บันทึกเฉพาะเมื่อมีความเคลื่อนไหวได้ ผลที่ได้ก็ไม่แตกต่างกันครับ

Motion Detection มีประโยชน์อย่างไร
การตั้งค่าให้ตัวเครื่องบันทึกเฉพาะเมื่อมีความเคลื่อนไหว มีประโยชน์ดังนี้ครับ

  1. ช่วยประหยัดพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ เนื่องจากระบบจะทำการบันทึกเฉพาะช่วงเวลาที่มีการเคลื่อนไหวเท่านั้น
  2. ช่วยยืดอายุการใช้งานของฮาร์ดดิสก์ได้ เนื่องจากบันทึกข้อมูลลงฮาร์ดดิสก์น้อยลง
  3. ช่วยลดเวลาในการค้นหาเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ เนื่องจากระบบจะบันทึกเฉพาะช่วงเวลาที่มีการเคลื่อนไหวเท่านั้น