Adapter และ Switching Power Supply ส่วนสำคัญของระบบกล้องวงจรปิด ที่มักจะถูกมองข้าม!!!

ทราบไหมครับว่า Adapter และ Switching Power Supply ก็เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากสำหรับระบบกล้องวงจรปิดนะครับ

 การเลือกใช้ Adapter และ Power Supply ที่ไม่เหมาะสม จะทำให้ไม่สามารถดึงประสิทธิภาพของระบบกล้องวงจรปิดมาใช้ได้อย่างเต็มที่ครับ นอกจากนี้ ยังทำให้อายุการใช้งานของ Adapter และ Power Supply นั้นสั้นลง ใช้งานได้ไม่นานก็จะเสีย ต้องคอยเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยๆ ซึ่งถือเป็นการสิ้นเปลือง และทำให้ระบบกล้องวงจรปิดไม่สามารถรักษาความปลอดภัยให้กับคุณได้อย่างเต็มที่ครับ

>>>อยากทราบแล้วใช่ไหมล่ะครับว่า แล้วเราควรที่จะเลือก Adapter และ Switching Power Supply อย่างไร ? 

วันนี้ฟูจิโกะขอนำเอาประสบการณ์มาแบ่งปันกัน ดังนี้ครับหลักในการเลือกซื้อ Adapter และ Switching Power Supply มี 2 ข้อครับ คือ

1. ค่าประสิทธิภาพของ Adapter ต้องได้ 100% >>ตัวอย่างเช่น Adapter 2 A จะต้องสามารถจ่ายกระแสออกมาได้ 2 แอมป์เต็มครับ (แต่ปกติแล้วในการใช้งานจริง เราควรใช้ค่าประสิทธิภาพของ Adapter ที่ 80 % ก็พอนะครับ เพื่อยืดอายุการใช้งานของ Adapter ครับ)

วิธีการทดสอบค่าประสิทธิภาพของ Adapter และ Power Supply

>>ทดสอบจ่ายโหลดเต็มที่ (Full Load Test): เป็นการทดสอบโดยจ่ายโหลดให้ Adapter อย่างเต็มที่ครับ เช่น Adapter 2 Amp ก็จ่ายโหลด 2 Amp เต็มเลยครับ และทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ถ้า Adapter ยังคงทำงานได้ปกติ ถือว่าผ่านครับ เราไปชมคลิปพร้อมๆ กันเลยครับ (Video Clip: Full Load Test)

2. ต้องทนทาน >>อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์และวงจรที่ถูกออกแบบมา จะต้องทนทานต่อการใช้งานครับ วิธีการทดสอบความทนทานของ Adapter และ Power Supply

>>>ทดสอบลัดวงจร (Short Circuit Test): เป็นการทดสอบความทนทาน โดยจับขั้วบวกขั้วลบของ Adapter มาช็อตกัน สัก 2-3 ครั้งเลยครับ ถ้า Adapter ยังคงทำงานได้ปกติ ถือว่าผ่านครับ เราไปชมคลิปพร้อมๆ กันเลยครับ (Video Clip: Short Circuit Test)

หากคุณมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอคำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรฟูจิโกะได้ที่เบอร์ 0-2222-0559 Line: @fujikoandkenpro ครับ