วิธีการดูแลรักษาระบบกล้องวงจรปิด

“ระบบกล้องวงจรปิด” จำเป็นต้องได้รับการดูแลเช่นกันครับ เพื่อให้ระบบสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับระบบในระยะยาว ผู้ใช้งานควรที่จะบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดอย่างสม่ำเสมอ ฟูจิโกะขอแนะนำวิธีการดูแลรักษาระบบกล้องวงจรปิดด้วยตนเองแบบง่ายๆ ดังต่อไปนี้ครับ

1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องบันทึกและกล้องวงจรปิด

หมั่นเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบว่าสัญญาณภาพที่ส่งมามีความผิดปกติหรือไม่ เช่น สัญญาณภาพมีปัญหา หรือสัญญาณภาพขาดหายบ้างหรือไม่ครับ

2. ทำความสะอาดหน้าเลนส์ของกล้องวงจรปิด

หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดไม่ชัด มาจากการที่หน้าเลนส์หรือหน้ากล้องไม่สะอาด หรือมีฝุ่นเกาะ จึงควรทำความสะอาดหน้าเลนส์หรือหน้ากล้องวงจรปิดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดตลอดเวลาครับ

3. ตรวจสอบสายที่เชื่อมต่อเข้ากับตัวกล้องวงจรปิด

สายสัญญาณก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เราควรตรวจเช็คบ้างเป็นครั้งคราว เนื่องจากหากอุปกรณ์ถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน อาจจะทำให้สายกรอบและเกิดการชำรุดได้ครับ

4. ตรวจสอบ Adapter ที่จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์

ควรตรวจเช็คการทำงานของ Adapter ว่ายังคงทำงานเป็นปกติหรือไม่ เนื่องจาก Adapter จะต้องถูกใช้งาน (จ่ายไฟ) ตลอดเวลา และยิ่งหากผู้ใช้งานมิได้ติดตั้งระบบกันกระแสไฟกระชาก หรือระบบกันกระแสไฟเกิน ที่เรียกว่า Surge Protector ก็จะยิ่งทำให้ Adapter มีโอกาสที่จะเสื่อมสภาพได้ง่ายขึ้นอีกครับ

5. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกล้องวงจรปิด

หากระบบกล้องวงจรปิดถูกติดตั้งไว้เป็นเวลานานแล้ว หรืออยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้เอง ท่านสามารถติดต่อขอให้ผู้ให้บริการติดตั้งเข้าไปตรวจเช็คสภาพการทำงานของระบบกล้องวงจรปิดของคุณได้ครับ

หากคุณมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอคำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ฟูจิโกะ ได้ที่เบอร์ 0-2222-0559 Line: @fujikoandkenpro ครับ