มุมมองภาพที่ได้จากเซนเซอร์และเลนส์ขนาดต่างๆ กัน

ทราบหรือไม่ครับว่า มุมมองของภาพที่จะได้จากกล้องวงจรปิดนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดของเซนเซอร์และเลนส์ของตัวกล้องครับวันนี้ฟูจิโกะมีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับมุมมองของภาพที่จะได้ จากการเลือกใช้เซนเซอร์และเลนส์ขนาดต่างๆ กัน มาฝากกันครับ

 

เซนเซอร์ และ เลนส์ ขนาดต่างๆ กัน ให้ มุมภาพ กี่องศา

เซนเซอร์ขนาด 1/2.7 นิ้ว

เซนเซอร์ขนาด 1/2.7 นิ้ว เมื่อใช้เลนส์ขนาดต่างๆ กัน จะได้มุมมองภาพ ดังนี้

 • เลนส์ขนาด 2.8 มิลลิเมตร ได้มุมมอง 114 องศา
 • เลนส์ขนาด 3.6 มิลลิเมตร ได้มุมมอง 94 องศา
 • เลนส์ขนาด 4.0 มิลลิเมตร ได้มุมมอง 81 องศา
 • เลนส์ขนาด 6.0 มิลลิเมตร ได้มุมมอง 56 องศา
 • เลนส์ขนาด 8.0 มิลลิเมตร ได้มุมมอง 42 องศา
 • เลนส์ขนาด 12.0 มิลลิเมตร ได้มุมมอง 28 องศา

เซนเซอร์ขนาด 1/2.8 นิ้ว

เซนเซอร์ขนาด 1/2.8 นิ้ว เมื่อใช้เลนส์ขนาดต่างๆ กัน จะได้มุมมองภาพ ดังนี้

 • เลนส์ขนาด 2.8 มิลลิเมตร ได้มุมมอง 111 องศา
 • เลนส์ขนาด 3.6 มิลลิเมตร ได้มุมมอง 91 องศา
 • เลนส์ขนาด 4.0 มิลลิเมตร ได้มุมมอง 79 องศา
 • เลนส์ขนาด 6.0 มิลลิเมตร ได้มุมมอง 54 องศา
 • เลนส์ขนาด 8.0 มิลลิเมตร ได้มุมมอง 41 องศา
 • เลนส์ขนาด 12.0 มิลลิเมตร ได้มุมมอง 27 องศา

เซนเซอร์ขนาด 1/3 นิ้ว

เซนเซอร์ขนาด 1/3 นิ้ว เมื่อใช้เลนส์ขนาดต่างๆ กัน จะได้มุมมองภาพ ดังนี้

 • เลนส์ขนาด 2.8 มิลลิเมตร ได้มุมมอง 109 องศา
 • เลนส์ขนาด 3.6 มิลลิเมตร ได้มุมมอง 74 องศา
 • เลนส์ขนาด 4.0 มิลลิเมตร ได้มุมมอง 67 องศา
 • เลนส์ขนาด 6.0 มิลลิเมตร ได้มุมมอง 42 องศา
 • เลนส์ขนาด 8.0 มิลลิเมตร ได้มุมมอง 32 องศา
 • เลนส์ขนาด 12.0 มิลลิเมตร ได้มุมมอง 22 องศา

หากลูกค้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิด สามารถสอบถามได้ที่ Line: @fujikoandkenpro ครับ