ค่ามาตรฐาน IP คืออะไร

ค่ามาตรฐาน IP คืออะไร

IP (Ingress Protection Ratings) คือ ค่ามาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นการป้องกันวงจรภายในจากสิ่งแวดล้อมภายนอก การจัดอันดับของการป้องกันจะบ่งบอกด้วยตัวเลข 2 หลัก โดยที่เลขตัวแรกบอกความสามารถในการป้องกันของแข็ง และเลขหลักที่สองจะบอกความสามารถในการป้องกันน้ำ รูปแบบการแสดงมาตรฐาน เช่น IP65, IP66 เป็นต้น

เลขหลักแรก บ่งบอกความสามารถในการป้องกันของแข็ง เช่น ทราย หรือฝุ่น โดยมีค่าตั้งแต่ 0-6

0 = ไม่ป้องกันอะไรเลย

1 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 50 มม. เช่น การเผลอไปจับตัวกล้องด้วยมือ

2 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 12 มม. เช่น เผลอแตะด้วยนิ้ว

3 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดตั้งแต่ 2.5 มม. ขึ้นไป  เช่น เครื่องมือ สายไฟ

4 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดตั้งแต่ 1 มม.ขึ้นไป เช่น เครื่องมือ สายไฟ และสายไฟขนาดเล็ก

5 = สามารถป้องกันฝุ่นได้ในระดับหนึ่ง

6 = สามารถป้องกันฝุ่นได้

 

เลขหลักที่สอง บ่งบอกความสามารถในการป้องกันน้ำ โดยมีค่าตั้งแต่ 0-8

0 = ไม่ป้องกันอะไรเลย

1 = สามารถป้องกันน้ำหยดใส่ได้ เช่น หยดน้ำที่เกิดจากความชื้น

2 = สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน 15 องศาจากแนวตั้ง

3 = สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน  60 องศาจากแนวตั้ง

4 = สามารถป้องกันละอองน้ำได้จากทุกทิศทาง

5 = สามารถป้องกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง

6 = สามารถเปียกน้ำได้แต่ไม่นาน เช่น โดนฝน

7 = สามารถจุ่มน้ำได้ที่ความลึกตั้งแต่ 15 ซม. ถึง 1 ม.

8 = สามารถใช้งานใต้น้ำได้

 

ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านกล้องวงจรปิด…สินค้า Fujiko ทุกรุ่นมีค่ามาตรฐานเริ่มต้นที่ IP66 ขึ้นไป สามารถรองรับกับทุกสภาวะอากาศในทุกสถานการณ์ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ตลอดอายุการใช้งาน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: Tel: 02-222-0559 / Line: @fujikoandkenpro