การบันทึกเสียงของระบบกล้องวงจรปิด

หากต้องการที่จะบันทึกเสียงจากกล้องวงจรปิดจะต้องทำอย่างไร…?

  • โดยทั่วไประบบกล้องวงจรปิดจะเป็นระบบที่บันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ โดยที่ไม่บันทึกเสียงครับ แต่หากลูกค้าต้องการที่จะบันทึกเสียงด้วย ก็สามารถทำได้ โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดที่สามารถบันทึกเสียงได้ด้วย หรือติดไมโครโฟนเพิ่มให้กับกล้องวงจรปิดแต่ละตัว (โดยชนิดของสายที่ใช้สำหรับติดไมโครโฟนเป็นสายสำเร็จรูปชนิดเดียว
    กับที่ใช้กับกล้องได้เลย แต่ต้องเพิ่มหัวแปลงเป็น RCA ครับ) เพียงเท่านี้… ก็สามารถที่จะรับชมภาพจากกล้องวงจรปิดพร้อมฟังเสียงได้แล้วครับ

ควรใช้เครื่องบันทึกรุ่นใด…?

  • เครื่องบันทึกรุ่นใหม่ในปัจจุบันสามารถที่จะบันทึกเสียงได้ทั้งนั้นครับ แต่อาจจะแตกต่างกันบ้างในแง่ของจำนวนช่องสัญญาณที่บันทึกเสียงครับ เครื่องบันทึกบางรุ่นรองรับการบันทึกเสียงได้ครบทุกช่องสัญญาณ ในขณะที่บางรุ่นบันทึกได้แค่เพียง 1 ช่องสัญญาณ ดังนั้น หากลูกค้าต้องการที่จะบันทึกเสียงด้วย ก็ต้องเลือกใช้เครื่องบันทึกให้ตรงตามความต้องการด้วยนะครับ

พื้นที่ใดเหมาะสมที่จะติดตั้งไมโครโฟน…?

  • เพื่อให้บันทึกเสียงได้ชัดเจนที่สุด ตำแหน่งที่จะติดตั้งไมโครโฟนจะต้องมีความเหมาะสมด้วยครับ พื้นที่ที่เหมาะสำหรับการติดตั้งไมโครโฟนมากที่สุด คือ พื้นที่ปิดครับ ตามปกติแล้วไมโครโฟนจะสามารถบันทึกเสียงได้ดีในพื้นที่ขนาด 5×5 เมตร ที่ระดับเสียงปกติ (อาจจะเพิ่มหรือลดลงได้ตามลักษณะของพื้นที่และแหล่งกำเนิดเสียงครับ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *