รายชื่อตัวแทนจำหน่าย

ชื่อร้านเบอร์ติดต่อ :
คุณสมชาย อิทธิพงศ์พันธ์081-926-0565
บจก. อปริมาณ อินเตอร์ เทรดดิ้ง081-639-8162
63 ซิเคียวริตี้ แอนด์ โซลูชั่น086-677-5659
หจก.โฮมซีเคียวริตี้ซิสเต็มแอนด์เซอร์วิส02-433-2643,081-556-5952

จังหวัดชื่อร้าน :เบอร์ติดต่อ :
เชียงรายบจก. เอแอนด์เอสเอ็นจิเนียริ่ง เชียงราย053-600-181,087-097-4555
เชียงใหม่ หจก. ดีเวิร์ค เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น091-858-0958
น่าน หจก. พิมพ์ทอง กรุ๊ป054-756-117,08-7190-9805
แพร่ หจก.ท็อป วิวพ้อยท์054-533-708,086-428-9621
ลำปาง บจก.ทีวายเอ็น ซีเคียวริตี้ แอนด์ เน็ตเวิร์ค081-783-7129,053-141-320
อารยะ เซอร์วิส086-421-8536,081-7833956

จังหวัดชื่อร้าน :เบอร์ติดต่อ :
กาฬสินธุ์ คุณปทุมทิพ สาธุเม093-2624516
ขอนแก่น บจก. ไมนิคส์ คอมมิวนิเคชั่น043-237-780, 332-464
ขามเจริญเซอร์วิส085-182-1717
ชัยภูมิ หจก. กิจเจริญชัยภูมิ044-816-888
นครพนม ร้าน บอนน์ แมนช๊อพ086-713-4439,081-451-4439
นครราชสีมา ร้าน สมชาย อิเล็คทรอนิคส์081-976-3609
บริษัท บีอะเลิร์ท ซิสเท็ม จำกัด
ร้าน ดีเซ็ม ซีซีทีวี092-9502878
หจก. นครราชสีมา เหรียญทองการไฟฟ้า092-9502878
บึงกาฬ หจก. ไอซีที มิเดีย042-491-251,091-919-1951
บุรีรัมย์ บจก.เอฟ ทรีมาร์ท044-618-688
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เจ.ไวร์เลส044-681-557,063-3253655
ร้อยเอ็ด บจก.ไอที ทูเดย์ (สำนักงานใหญ่)043-520-273
ร้าน เอสที โซลูชั่น090-592-5969,063-923-6264
เลย หจก. โกดังคอม042-861-489,813-001
สุรินทร์ คุณ วงศกร ลิ้มศิริ086-5805811
อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังคอมพิวเตอร์042-222366
หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์ พลัส042-320-222
อุบลราชธานี บจก มีจงมี089-722-5723
เล็กไอที & เน็ตเวิร์ค086-499-8917

จังหวัดชื่อร้าน :เบอร์ติดต่อ :
นครนายก หจก.ซื่อตรง เซ็นเตอร์037-382-943
หจก.เสียงทิพย์วิทยุโทรทัศน์037-311-046,081-982-2815
นครปฐม Y_C SERVICE089-256-1513,092-596-9359
นครสวรรค์ บริษัท ดิจิตอล อายส์ (2007) จำกัด056-222-800,056-221-721
นนทบุรี บจก แอด ออล คอนเนค094-4054150,080-4049056
มิสเตอร์ซีเคียว เซอร์วิส098-421-9463
ปทุมธานี บจก.นิก้า อินเตอร์เทรด02-549-7930-3 ต่อ 21
พระนครศรีอยุธยา หจก. บ้านสร้าง แอร์ เซอร์วิส035-214-647
พิษณุโลก บจก. กล้องวงจรปิด พิษณุโลก055-301-838,085-225-3388,
เพชรบูรณ์ หจก. นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง056-721147-8,056-711785
ลพบุรี บจก. ลพบุรีนิยมกิจ086-448-9248,036-411-313
สมุทรปราการ บจก. จี.เอ.เทเลคอม (ประเทศไทย)02-398-9990-1
บจก.เอ็นที ไฮโซลูชั่น086-437-9890
สมุทรสาคร หจก. อรรถรโชค อิเลคทริค เวิคซ034-836-913,081-497-0035
สุโขทัย บจก เอส เอส แอนด์ เค (ประเทศไทย)055-614-614,089-562-2463
สระบุรี บจก.ล้านแปดจานดาวเทียม097-2654664/097-2636446

จังหวัด ชื่อร้าน :เบอร์ติดต่อ :
จันทบุรี บจก.จันทบุรีโทรทัศน์บริการ039-311-442,ซ่อม 082-7161884 /
บจก.สอยดาวคอมพิวเตอร์039-421-456-7,092-5787660
ชลบุรี บริษัท เอ็ม พี อินเตอร์เซฟ จำกัด038-422-402, 099-109-1978
ร้านเอ็นดับเบิ้ลยูแซทคอม038-221-076,086-662-3978
ตราด หจก.ตราดอินเตอร์เนต039-523-090,0899860808
สระแก้ว หจก.สระแก้ว กล้องวงจรปิด037-421-673

จังหวัดชื่อร้าน :เบอร์ติดต่อ :
กาญจนบุรี บจก. ที ทู เอส แวร์081-920-4407,02-708-0945
ตาก หจก.จงมั่นคงอิเลคทรอนิคส์081-9731665,055-535-534
ประจวบคีรีขันธ์ หจก.ซีซีทีวี หัวหิน032-530-568,086-3209771
ร้านวุฒิชัย032-691-179,081-523-5136
เจทรูที ซิสเต็ม081-170-3925, 032-693-081
ราชบุรี หจก. กิตติศักดิ์การไฟฟ้า032-737-025,090-5919415
บี.เอ็น.คอมพิวเตอร์032-231-790,089-424-4454

จังหวัด :ชื่อร้าน :เบอร์ติดต่อ :
ตรัง ร้าน คงแสงวิศวการไฟฟ้า075-225-419
นครศรีธรรมราช หจก. เอส ซี เซอร์วิส 0808075-332-929
ภูเก็ต โฮมการ์ด ซิคิวริตี้ ซิสเต็ม076-688467,098-539-6146
ระนอง ส.รุ่งกิจเฟอร์นิเจอร์077-860-930,089-973-9792
สงขลา บริษัท เอพีเอ็ม ซีซีทีวี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด074-802265,089-465-0841
บจก.เซาท์เทิร์นเทเลวิชั่น เซ็นเตอร์074-214-585, 074-427-331
สุราษฎร์ธานี ร้าน กล้องวงจรปิดและสัญญาณกันขโมย077-218-219,09-6236-5459
บจก. บี สมาร์ท ซิส077-248362, 089-724-8076