Shop

FK-H601S

กล่องหุ้มกล้องสำหรับติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร

Category: Tags: ,

Description

สรุปคุณสมบัติ

  • กล่องหุ้มกล้องสำหรับติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
    ขนาด 111(W) x 100(H) x 340(L) mm