ค้นหาได้ดั่งใจด้วย Panorama Search ตอนที่ 2

29 มิถุนายน 2017
Share


ชื่อคลิป “ค้นหาได้ดั่งใจด้วย Panorama Search” 


ตอนที่ 2: แบบตีกรอบรอบพื้นที่

Panorama Search คืออะไร? 
การค้นหาได้ดั่งใจเขาถึงจุดเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่เรารู้วันที่หรือเวลาคร่าวๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น โปรแกรมจะประมวลผลภาพย้อนหลังออกมาเป็นไฟล์รูปภาพและไฟล์วิดีโอให้เราเลย

แต่บางครั้งเราก็มักจะจำทั้งวันที่และเวลาไม่ได้ ถ้าเราเจอเหตุการณ์เช่นนี้ล่ะ เราต้องทําอย่างไร เพื่อให้ เขาถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วเหมือนเดิม 

Panorama Search ก็ยังคงเป็นฮีโร่ในใจเสมอของคนขี้ลืม เพราะแม้ว่าเราจะจําทั้งวันที่และเวลาไม่ได้ ถ้าเราจําสถานที่เป้าหมายนั้นได้ เราก็เขาถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วดังเดิม 

Panorama Search แบบตีกรอบรอบพื้นที่คืออะไร?

การตีกรอบรอบพื้นที่เป้าหมายที่เราต้องการรู้ว่ามีการเคลื่อนไหวใดๆ เกิดขึ้นภายในกรอบพื้นที่ที่กําหนดบ้างโดยโปรแกรมจะประมวลผลพื้นที่เป้าหมายออกมาเป็นไฟ์ลรูปภาพและไฟลวิดีโอ

เช่น เราจอดรถทิ้งไว็หน้า Office เมื่อเรากลับมาพบว่ารถหายไปแลว เราไม่รู้ว่ารถหายไปตอนไหน แต่รู้แค่ ว้ารถหายไปช่วงเวลาใดเท่านั้น

ถ้าเป็นการค้นหาแบบเดิม เราต้องหาตั้งแต่ช่วงเวลาที่จอดรถจนถึงช่วงเวลาที่กลับมาที่รถอีกครั้ง การค้นหาแบบนี้ใช้เวลานานมาก

แต้ถ้าเราใช้ Panorama Search แบบตีกรอบรอบพื้นที่ เพียงแค่ตีกรอบรอบพื้นที่เป้าหมาย โปรแกรมจะ ประมวลผลให้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างภายในพื้นที่ที่กําหนด เมื่อโปรแกรมประมวลผลเสร็จจะสรุปผลเป็นไฟล์ภาพ หรือวีดีโอ เราจะพบว่ามีคนเดินผ่าน และรถวิ่งผานพื้นที่ที่เราตีกรอบเอาไว้ การค้นหาแบบตีกรอบรอบพื้นที่จึงใช้ เวลาน้อยมาก และทําให้ชีวิตคุณงายขึ้น 

เทคโนโลยี Panorama Search รู้เพียงแค่ วันที่/ เวลา/ สถานที่ อย่างใด้อย่างหนึ่ง ก็จะช่วยให้เราเขาถึง พื้นที่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วมากกว่าการค้นหาแบบเดิม 

ด้วยความง่าย และรวดเร็วในการดูภาพยอนหลัง เทคโนโลยี Panorama Search จึงเป็นที่นิยมของ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็น 

1. สถานที่ราชการ 
2. มหาวิทยาลัย 
3. บริษัท ห้างร้าน 
4. ธุรกิจขนาดเล็ก 
5. โรงงานอุตสาหกรรม 
6. แม้กระทั่งร้านโชห่วย 

ถ้าในวันนี้คุณกําลังมองหากล้องวงจรปิดมาติดที่บ้านหรือธุรกิจของคุณ อย่าลืมฟังก์ชั่น Panorama Search จะช่วยให้คุณค้นหาได้ดั่งใจภายในเสี้ยววินาที 

และที่สําคัญ Panorama Search เป็นฟังก์ชั่นที่มีเฉพาะ brand fujiko เท่านั้นนะคะ


Cart

ตระกร้าสินค้า

  ยกเลิกการลบ
เข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน สมัคร